Voor het meten van de CV-watertemperaturen heb ik de digitale 1-wire sensor van het type DS18B20+ gekozen. Ze zijn goedkoop en ze gebruiken allemaal samen maar 1 pin op de Raspberry omdat ze via een busprotocol communiceren.

Meetpunten

Ik heb 4 sensoren gekocht om de temperaturen van en naar de warmptepomp te kunnen meten, de temperatuur naar de CV-installatie en de retourtemperatuur. De meetpunten zijn als volgt in onze installatie opgenomen. Tekening met dank aan warmtepomp-weetjes.nl.

Initieleo pstelling

Aansluiten

Ik heb de sensoren aangesloten op pin 19 van de Raspberry PI via het breadboard. Ik heb hiervoor het schema van Adafruit gevolgd. Omdat de cobbler (stekker) van de PI 3 langer is en omdat ik ook nog een relais op het half sized breadboard kwijt moest voor het regelen van de stooklijn heb ik de lay-out een klein beetje anders gemaakt. Ik heb 3M miniclamp stekkers gebruikt om de sensoren aan het breadboard te verbinden. Omdat er in de miniclamp maar 1 draadje past heb ik kroonsteentjes (zie opmerking onder) gebruikt om te verlopen van 4 naar 1. De draadjes van de sensoren zijn superdun. Ik heb ze aan elkaar gesoldeerd per 4 om te zorgen dat het “blijft zitten”.

Toevoegen aan Domoticz

Het toevoegen aan Domoticz bleek supereenvoudig. Ik heb de aanwijzingen van Domoticz voor 1-Wire gevolgd. Ik werd doorverwezen naar een heel nuttige site. Dat werkte direct en ook voor alle sensoren in één keer. Daarna moesten ze nog zichtbaar worden in Domoticz. Dat kan door eenvoudig hardware toe te voegen: 1-wire (system). De sensoren verschijnen automatisch bij de devices. Eitje!

Meetresultaten

De meetresultaten geven direct inzicht in het gedrag van de warmtepomp. Ik heb daar zoveel van geleerd, dat ik nu weet dat het anders moet. Ik ga andere circulatiepompen aanschaffen en de buffer anders aansluiten. Hierover meer in een andere blog.

meetresultaten

Naschrift december 2016

De latere uitbreiding naar 9 sensoren lukte niet met kroonsteentjes. Daar heb ik een bus op een breadboard voor gemaakt.