Naaktrecreanten mogen gezien worden in dit land

Inmiddels reageert er al niemand meer. Behalve de NFN zelf, het AD en Omroep-West besteedt niemand meer aandacht aan de flop van het OM met betrekking tot naaktrecreatie op de Delftse Hout. Na de cassatie die door het OM was ingesteld, heeft Miranda de Meijer van de hoge raad op oneigenlijke gronden besloten dat de zaak over moet. Het hoger beroep heeft gisteren dus opnieuw gediend. De uitspraak is gepland op 18 januari, over 2 maanden. Blijkbaar ligt dit onderwerp nogal gevoelig.

Geen straf

Je zal toch maar advocaat-generaal bij het Ressortsparket Den Haag zijn. Mooie promotie denk je dan. Petra Willemse heeft 10 jaar en 3 maanden gezwoegd als Officier van Justitie om dan uiteindelijk in deze zaak voor het hekje te moeten staan. Ze heeft in ieder geval alvast maar besloten dat er geen straf opgelegd moet worden. Maar desondanks wordt de zaak wel doorgezet. Men wil eindelijk een keer duidelijkheid of de Delftse Hout geschikt is voor naaktrecreatie. Het Hof was daar voor in eerste instantie heel duidelijk over. Ja! Elke plek die geschikt is voor schaars geklede recreatie is ook geschikt voor ongeklede recreatie.

Duidelijkheid

We moeten als naaktrecreanten blij zijn dat het OM de zaak wel doorzet. Het OM is namelijk nog steeds van het padje. Dat blijkt wel uit het pleidooi van de advocaat-generaal. Ze zegt onder andere: “Het is dus onmogelijk om niet geconfronteerd te worden met eventueel aanwezige naaktrecreanten”. In de wet staat echter niets over al dan niet onverhoedse confrontatie. Dit is bij de behandeling van de wet wel genoemd, maar alleen in het kader van artikel 239, openbare schennis van de eerbaarheid, en niet in het kader van artikel 430a, dat naaktrecreatie regelt. Dit is een misverstand dat maar niet uit de weg wil. Het wordt tijd dat het Hof hier de vloer mee aanveegt: Naaktrecreanten mogen gewoon zichtbaar zijn in dit land! En ik hoop dat er weer een uitspraak komt van het kaliber dat bloot zijn overal mag waar je schaars gekleed kunt recreëren.

  1 comment for “Naaktrecreanten mogen gezien worden in dit land

  1. Koen Starre
    26 november 2016 at 00:09

    Wat het OM onder meer ook betoogde dat het toch bespottelijk zou zijn als iedere naaktrecreant zelf zou beoordelen of de plaats geschikt is. Het OM betoogde dat die beoordeling bij de gemeente zou liggen……..
    Aan mijn Hoela! Daar was was het wetsvoorstel voor 430a Sr klip en klaar in: niet de gemeente maar de strafrechter oordeelt hierover. En dus hoort de naaktrecreant en bromsnor simpel en met redelijke zekerheid te kunnen oordelen waar dat wel en niet kan.

    Maar ook de Hoge Raad was het “even ontgaan” dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens al had vastgesteld dat naaktheid in het openbaar als vrijheid van meningsuiting een beschermd grondrecht is. Althans heeft de Hoge Raad dit niet genoemd en niet gemotiveerd wat dit betekent in relatie tot art. 430a Sr. Evident staat er niet in en dit ook niet. Ja en nu?

Geef een reactie