Ik respecteer uw privacy en zorg er voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier informatie aan u te verschaffen.

Privacy voor alles

Privacy boven alles

Privacy
Op uw eigen verzoek kan om uw persoonsgegevens worden gevraagd met het doel u te kunnen informeren. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Alle aan mij verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door mij aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Alle wijzigingen in de manier waarop ik gebruik maak van persoonlijke informatie worden beschreven in toekomstige versies van het privacy statement. Indien u vragen heeft over het privacy statement, dan kunt u contact opnemen met Rob Meerwijk.