Categorie: Artikel 430a

En weer heeft het Hof de blootlopers vrijgesproken

De naaktrecreanten van de Delftse Hout zijn in hoger beroep opnieuw vrijgesproken. Helaas is de opzet van Miranda de Meijer wel geslaagd. De uitspraak van het Hof is veel minder principieel dan de vorige. In de vorige uitspraak stond immers dat elke plek die geschikt was voor schaars geklede recreatie ook geschikt was voor ongekleed. Dat is van tafel. In… Read more →

De Hoge Raad

De Hoge Raad heeft zich gebogen over de principiële uitspraak van het hof ten aanzien van artikel 430a waarin naaktrecreatie wordt geregeld. Deze uitspraak roept bij mij vragen op, maar wie ben ik om te twijfelen aan het onafhankelijke oordeel van de Hoge Raad. Onverhoedse confrontatie In de uitspraak van de Hoge Raad van 8 december 2015 staat bij de… Read more →

Mistgordijn

Probeert Advocaat Generaal Miranda de Meijer bewust een mistgordijn te creëren of weet ze niet beter. Ze is Professor aan de UvA dus ik ben bang voor het eerste. Het stuk dat ze heeft geschreven in de NRC is juridisch slecht onderbouwd en bovendien sterk gekleurd. Ik ben benieuwd naar haar beweegredenen. Korte samenvatting Het gaat allemaal over de zaak… Read more →

Razzia op de Delftse Hout

9 misverstanden over artikel 430a

Er heerst een aantal hardnekkige misverstanden over het toepassen van artikel 430a. Hieronder een overzicht. 1) Geen aangewezen terrein, dan mag je zelf kiezen Toen de wet net werd aangenomen, wisten officieren van justitie niet goed wat ze er mee aan moesten. Ze hebben toen een richtlijn opgesteld, dat er alleen vervolgd zou worden als er door de gemeenteraad een… Read more →

Borrelpraat

Onderstaande kroegpraat is letterlijk tijdens een raadsvergadering opgetekend uit de mond van Burgemeester Bas Verkerk door Arthur, één van de vrijgesproken naaktrecreanten van de zaak Delftse Hout. Deze VVD-burgemeester in de traditie van Ivo Opstelten geeft in zijn kromspraak blijk van een ongelooflijke juridische kortzichtigheid. Niet te geloven dat hijzelf jurist is en zelfs in die hoedanigheid 11 jaar voor… Read more →