Ondanks de zorg die ik besteed aan de samenstelling van mijn site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Ik aanvaard hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluit ik elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie.

Veiligheid voor alles

Veiligheid voor alles

Eigendom
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Rob Meerwijk te Workum. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten mijn controle. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijs ik daarom af. Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij Rob Meerwijk.

E-mail
Alle e-mails die door mij worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u per abuis een e-mail van mij ontvangt en u bent niet de geadresseerde dan verzoek ik u mij daarvan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Alle informatie in de e-mail alsook de bijgesloten documenten is vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik van deze informatie op welke wijze dan ook is onrechtmatig.

Was getekend, Rob Meerwijk