De C-raad van de NFN gaat zich op 5 februari buigen over de nieuwe thema’s waar de NFN zich mee bezig zou moeten houden in de nabije toekomst.

Imago  en democratisering

Toen we vier jaar geleden begonnen hebben we ons daar ook al eens op onze speerpunten. Daar kwam onder meer uit dat we vonden dat de NFN het imago van naturisten en openheid zou moeten bevorderen. Daar is door Henk Jan Kamerbeek en het buro van de NFN veel bereikt. Het NFN is vaak in het nieuws en overwegend positief. Verder loopt er nu de campagne naaktisgeen.nu. De democratisering lijkt ook bijna afgerond te zijn. We hopen dat op de volgende ledenvergadering de nieuwe statuten worden aangenomen die stemrecht voor de afgevaardigden van de huidige C-leden regelt.

Nieuwe thema’s

We moeten nu de nieuwe thema’s vaststellen. Ik wil me graag hard gaan maken om de pijler natuur wat meer naar voren te brengen. Zie daarvoor ook mijn eerdere post. Als de NFN zich naast naakt ook wat meer mee zou gaan op de golf van duurzaamheid en groen dan zou dat beslist tot extra leden leiden.