Als we willen dat er dit jaar weer een WNBR wordt georganiseerd, dan zullen we lid moeten worden van de vereniging “WNBR Nederland in oprichting”.

Hoe zit dat?

De gemeente Amsterdam steunt het initiatief best wel, maar eist dat de organisatie zelf verkeersregelaars verzorgt. Als die er niet zijn, dan zal de rit niet toegestaan worden of in ieder geval niet meer door het centrum mogen gaan vanwege de veiligheid en de openbare orde.

Maar we hebben toch verkeersregelaars?

Zeker, sinds een paar jaar zijn er professionele verkeersregelaars die de begeleiding beschouwen als sponsoring van de tocht en daar zijn we heel blij mee. Maar in verband met hun goede band met de autoriteiten hebben ze een rechtspersoon (lees vereniging) als aanspreekpunt nodig.

Wat verandert er dan?

In principe verandert er niets. Alleen vraagt de vereniging je om lid of donateur te worden. Het wordt echt geen bureaucratie of zo.

Is dat duur?

Welnee. Ze hebben maar €100 per jaar nodig. Dat is per aspirant-lid dus maar een paar euro. En als het aantal leden stijgt, dan zal de contributie zakken. Oh ja, voor de oprichting is er wel eenmalig ongeveer €450 nodig. Dus donateurs zijn zeer welkom, eventueel ook naast je lidmaatschapsbijdrage!

En als het oprichten niet lukt?

Dat zou kunnen gebeuren als er zich bijvoorbeeld niet genoeg aspirant-leden of donateurs komen. Dan krijg je natuurlijk je geld terug. Overigens kun je pas betalen aan de vereniging nadat hij is opgericht. Dus tot die tijd zullen we de oprichters moeten vertrouwen 🙂 Maar dat lijkt me geen probleem!

En de privacy?

Uiteraard gaat de vereniging zorgvuldig met je gegevens om en als je niet wilt dat je naam ergens vermeld staat, dan gebeurt dat niet. En anders kan je ook nog gewoon een bedrag doneren.

En wat is de WNBR ook al weer?

De WNBR is een wereldwijde protestbeweging tegen het gebruik van fossiele brandstoffen, voor fietsveiligheid en voor lichaamsvrijheid. In Nederland wordt de rit al sinds 2004 jaarlijks georganiseerd.

En bij wie moet ik me melden?

Meld je maar even bij mij. Ik breng je wel in contact met de oprichters van de vereniging!