Griekenland is corrupt. Dat weet iedereen. Men kent zijn eigen belastinginspecteur goed. En die laat zich betalen door de burgers. De belastinginspecteur wordt rijk, de burgers betalen geen belasting en Griekenland gaat failliet.

geld

Nederland

Wij zien onszelf niet graag als corrupt. We staan ook heel goed in allerlei lijstjes over corruptie. En inderdaad, oom agent neemt hier geen geld aan. Wij hebben onze corruptie anders georganiseerd. Nette belastingbetalende burgers hebben zichzelf namelijk in overbodige managementlagen gemanoeuvreerd, waar ze onduidelijke dingen doen. Welke manager kan thuis aan zijn kinderen uitleggen wat voor werk hij doet? We hebben een netwerk gecreëerd waarin mensen betaald worden om elkaar te controleren in plaats van te werken: veel salaris zonder waardevolle tegenprestatie.

Overeenkomst met Griekenland

Één van de kenmerken van corruptie is dat iedereen er belang bij heeft om het ongewenste systeem in stand te houden, zelfs de slachtoffers. Een ander kenmerk is dat sommigen er heel rijk van worden, en anderen het nakijken hebben. De derde pijler is dat corruptie altijd in alle toonaarden wordt ontkend en gebagatelliseerd. Deze drie factoren maken corruptie heel hardnekkig. Het systeem houdt zichzelf in stand omdat managers elkaar benoemen in een stabiel netwerk met stijgende beloning. De slachtoffers zijn de mensen die nog geen managers zijn. Hun salarissen stijgen nauwelijks, de waardering voor hun prestatie daalt. Zij willen graag tot manager gepromoveerd worden en klagen het systeem dus niet aan. Bovendien zijn ze afhankelijk van hun managers voor beloning en promotie. Niemand noemt dit corruptie, het wordt niet als een probleem gezien. Fortuyn heeft het wel gezegd, maar daar wilde toen natuurlijk niemand naar luisteren, zeker de middenklasse niet.

Sectoren

In commerciële organisaties worden de tussenlagen af en toe opgeschoond. Daar zorgen de aandeelhouders wel voor. Die zien dat de kosten te hoog worden en grijpen in. Heel anders is dat bij banken, verzekeringen, zorg en overheid. In die sectoren duiken al die incompetente managers gewoon weer op. Ik heb het zelf gezien. Toen de overbodige lagen bij KPN werden wegbezuinigd vanwege de internet bubble, doken dezelfde mensen gewoon weer op bij ENECO waar ze elkaar de baantjes gunden. Het corrupte systeem zit heel solide in elkaar. De kreet ‘meer handen aan het bed’ is een volkomen loze belofte. Er gaan geen managers weg en er komt geen geld bij. De bibliotheken gaan dicht, maar er stapt letterlijk geen enkele manager op. We hebben het hier bij onze eigen bieb zien gebeuren.

Echt aanpakken

Als we de kosten van de zorg en de overheid echt naar beneden willen krijgen, dan moeten we ophouden met de thuiszorgers en de verpleegkundigen die echt werken naar huis te sturen. Dan moeten we de tussenlaag er radicaal uit snijden. Als we het niet radicaal doen, dan lukt het niet, want ze blijven elkaar aannemen of ze richten gewoon weer nieuwe structuren in. Neem een voorbeeld aan hoe KPN dat in 2002 heeft gedaan. Of aan Buurtzorg, dat gewoon zonder managers is opgericht. Ik denk dat we een managersquotum moeten instellen voor publiek gefinancieerde instellingen, maximaal 1 op 100 werkenden, bijvoorbeeld. Of het loon voor alle managers bij elkaar is maximaal 2% van de totale loonsom van een organisatie.