Rob als 22 jarige op een skûtsje

Ik was al blootloper sinds mijn zestiende, maar na 28 jaar wilde ik me ook als vrijwilliger inzetten voor het naturisme. In 2006 heb ik mij daarom opgegeven voor de nieuw op te richten Adviesraad C-leden van de NFN. Dit werd later de C-raad en na de meest recente statutenwijziging van de NFN de Raad van Afgevaardigden. Ik denk dat we veel bereikt hebben de afgelopen jaren.

Visie

Allereerst hebben we een visie op het moderne naturisme neergezet die naar ik aanneem een bron van inspiratie is geweest voor de NFN. Het belangrijkste speerpunt dat we in de eerste fase hebben opgepakt is het imago van het naturisme. Het naturisme heeft en had iets ouderwets. Het was ook iets waar men niet al te open over was. Het clubblad werd in een dichte enveloppe verzonden. Stel je voor wat de buren of de postbode zouden vinden. We zijn er nog lang niet, maar ik geloof dat we veel opener en transparanter zijn geworden de afgelopen 6 jaar en dat we veel leden van de NFN daarin meetrekken. Het naturisme is nog steeds wat oubollig als stroming, de volgende stap is een herdefiniering van naturistische waarden. Daar hebben we het afgelopen jaar al een aanzet voor gedaan, nu doorpakken.

Stemrecht

Een ander belangrijk resultaat is dat we samen met de verenigingen stemrecht hebben verkregen voor de gewone leden. De NFN is ooit opgericht door de naturistenverenigingen met een terrein. Om de begroting rond te krijgen zijn er ooit donateurs toegelaten. De afgelopen 6 jaar hebben we hard gewerkt om volwaardige leden met stemrecht van de NFN te worden. Dat is gelukt. De gewone leden hebben samen nu 50% van de zeggenschap. Dit is georganiseerd via de Raad van Afgevaardigden.  Aanstaand weekend mogen we voor het eerst meestemmen op de ledenvergadering. Voor mij wordt het meteen ook de laatste keer, omdat ik me na 6 jaar terugterek als lid van de adviesraad. Helaas.

Nieuwe leden

Heb je belangstelling om lid te worden van de Raad mail dan naar directie@nfn.nl of naar rva@nfn.nl Er komt in januari een verkiezing waar de leden van de raad worden gekozen. Hardstikke leuke bijbaan! Meer informatie vind je op www.nfn.nl