De onzin van de economische groei

9 april 2016

Ik vind het heel bijzonder. Er is geen inflatie meer. Zelfs een beetje deflatie. En waar dat door komt? Door steeds goedkopere energie. En dat wordt als een probleem gezien. Dat is toch gek? Het lijkt mij voor iedereen behalve voor olielanden en Shell heel goed dat energie goedkoper wordt. Vooral als dat komt door de toename van hernieuwbare energie.

Kapschuur west

Deflatie

Deflatie wordt gezien als schadelijk voor de economie, omdat het uitstel van aankopen bevordert. En dat kan ik begrijpen als het om auto’s of huizen gaat. Maar je stelt de aankoop van voedsel niet uit, omdat het volgend jaar goedkoper is. En je doet ook de verwarming hartje winter niet uit, omdat stoken een jaar later minder kost. Dat argument van uitstel gaat dus niet op voor de eerste levensbehoeften warmte en voeding.

Goedkope energie

Duurzame energie wordt op termijn natuurlijk goedkoper dan fossiel. Als was het alleen maar, omdat daar steeds meer van komt en van fossiel steeds minder. Bovendien kan duurzame energie verhoudingsgewijs schoon gewonnen worden. Mijn zonnepanelen leveren de komende 30 jaar immers gratis energie. Daar hoef ik niets meer voor te doen. Goedkope energie is een zegen voor ons allemaal, zeker als het op termijn voldoende beschikbaar is.

Krimp

Het logische gevolg van deze “gratis” energie is economische krimp. Ik hoef immers geen energie meer te kopen. En met mij nog veel anderen. De overheid loopt steeds meer energiebelasting mis en heel veel BTW. Ik pleit ervoor om de energie uit de berekening voor economische groei te halen. Anders lijkt het de komende jaren of we het heel slecht doen, terwijl we onze welvaart structureel verhogen door schone en goedkope energie.

2 Comments

  1. INFLATIE
    “Deflatie” is de waardevermeerdering van geld. Gevolg van deflatie is dat de koopkracht toeneemt en de prijzen dalen. Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie.
    Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Deflatie

  2. Hoi Ton, aangepast. Dat bedoelde ik ook, maar ik doe dat wel vaker verkeerd om 🙂

Geef een reactie