Borrelpraat

15 juli 2014

Onderstaande kroegpraat is letterlijk tijdens een raadsvergadering opgetekend uit de mond van Burgemeester Bas Verkerk door Arthur, één van de vrijgesproken naaktrecreanten van de zaak Delftse Hout. Deze VVD-burgemeester in de traditie van Ivo Opstelten geeft in zijn kromspraak blijk van een ongelooflijke juridische kortzichtigheid. Niet te geloven dat hijzelf jurist is en zelfs in die hoedanigheid 11 jaar voor de Raad van State heeft gewerkt. Deze man heeft de liberale beginselen ook niet uitgevonden. En als je niet kunt geloven dat een bestuurder van een middelgrote stad dat echt zo gezegd heeft, hier is het integraal te bekijken! En helemaal niemand in de raad moet proesten van het lachen. Ze zijn het blijkbaar van hem gewend.

Verkerk

Burgemeester Bas Verkerk: “… maar ook omdat ik zelf denk dat in de belangenbehartiging tussen een beperkt aantal mensen die de vrije expressie willen beleven van het naaktzijn staat tegenover de belangen van heel veel mensen die onbekommerd daar willen verblijven, recreëren. Zonder geconfronteerd te worden met naaktheid.

Dat is ook een belang wat gezien moet worden en ook bediend moet worden en dat vind ik in alle oprechtheid naar alle burgers in Delft toe. En dat is ook een belangafweging die de raad zich zou moeten aanrekenen. Met alle ingewikkeldheden en voorkeuren die er zijn is er ook een groot algemeen maatschappelijk belang wat in dat opzicht ook gewogen mag worden”.

Meneer Brehm, het is bepaald niet zo dat de oprechte naaktrecreëerder een zedendelinquent is. Ik heb dat al heel vaak gezegd. De oorsprong van dit dossier komt van het feit dat in de directe omgeving van het door Delft aangewezen naaktstrand mensen naakt aanwezig mochten zijn en wel zedendelicten hebben gepleegd.

En het is moeilijk om het zedendelict te bewijzen als je lichaam naakt mag zijn. Ik hoop dat u de finesse in deze redenering goed kunt begrijpen, maar de bewijsvoering voor echte zedendelicten is ernstig belast en bemoeilijkt door het beleid, maatregel dat je naakt daar mag verblijven.

En dat is de reden waarom we de naaktheid, legalisatie hebben moeten verwijderen en moeten opheffen om ronde bewijsvoering te kunnen krijgen bij echte zedendelinquenten. Daarom hebben we dat gedaan. En we zagen de afgelopen jaren een toename van dat soort zedendelicten die ook te maken hebben met intimidaties van vrouwen, meisjes en anderen, maar ook met illegale homoprostitutie met mensenrechtengevallen erin.

Ik herhaal nog maar even terug waar het vandaan komt, daar komt het dus vandaan. Het zit hem niet in de oprechte naaktrecreëerder, ik ga het nog een keer zeggen, het gaat om de beweging daaromheen waarin mensen zedendelicten plegen die we echt niet moeten hebben en die we dus ook gewoon hard moeten aanpakken ten behoeve van een comfortabele situatie van andere bezoekers.

En zo zijn we op pad gegaan en zo zijn we ook, ook om mensen die oprecht naakt willen recreëren een alternatief te bieden, het alternatief dan ook te zoeken en ik denk dat gevraagd mag worden van oprechte naaktrecreëerders dat ze ietsje verder de binnenlanden in zouden kunnen om daar hun expressie te beleven en dat vind ik ook een oprecht belang wat te behartigen is en zo proberen we in de samenleving ieder zijn plek te geven”

De uiterst scherpe analyse van Arthur op dit betoog is terug te vinden op de site van Onafhankelijk Delft

1 Comment

  1. Niet alleen juridisch onleesbaar en onlogisch. .

Geef een reactie